Władze Towarzystwa - Zarząd i Komisja rewizyjna (aktualizacja 19.10.2017 r.)

Zarząd MTP Lublinianka (od 17.10.2017):

Anna Śliczniak– prezes
Iwona Winiarek-Kieraga – wiceprezes
Aleksandra Mitrus – skarbnik
Anna Gąsior – sekretarz 

Jerzy Mamczur i Marcin Nowicki – członkowie
Komisja Rewizyjna MTP Lublinianka:

Dorota Skrzypczak
Michał Sak
Mariusz Adamek
Copyright © 2016 MTP Lublinianka design by Marcin