Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Władze Towarzystwa - Zarząd i Komisja rewizyjna (aktualizacja 28.04.2018 r.)

Zarząd MTP Lublinianka (od 23.04.2018):

Iwona Winiarek-Kieraga – prezes
Aleksandra Mitrus – wiceprezes
Anna Śliczniak – skarbnik
Marcin Nowicki – sekretarz 

Jerzy Mamczur  – członek
Komisja Rewizyjna MTP Lublinianka:

Dorota Skrzypczak
Michał Sak
Mariusz Adamek
Copyright © 2016 MTP Lublinianka design by Marcin